iceland

Pierwsze komputery trafiły do Beneficjentów Projektu “Cyfrowa Gmina Ełk”

Maj 20, 2014

W dniu 15 maja 2014 r. do Beneficjentów z m. Nowa Wieś Ełcka trafiły pierwsze zestawy komputerowe w ramach projektu “Cyfrowa Gmina Ełk” dofinasowanego w ramach działania 8.3. “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion” osi priorytetowej 8. “Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjnosci gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Łącznie w ramach rekrutacji uzupełniającej do mieszkańców Gminy Ełk […]

[...więcej]


GALERIA


VIDEO